Výsledky vyhledávání

 1. Bytové spoluvlastnictví : komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. / Zbyněk Pražák.    Praha :  Leges,  2014 . 255 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
 2. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2079-2183] / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Jan Balarin.    V Praze :  C.H. Beck,  2014 . xxiii, 503 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100300
 3. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví / [sestavil] Ladislav Jakl a kolektiv.    Praha :  Metropolitan university Prague,  2014 . 244 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
 4. Nový občanský zákoník : srovnání nové a současné úpravy občanského práva / Jaroslav Svejkovský, vedoucí autorského kolektivu ; Jana Svejkovská ... [et al.].    [Praha] :  C.H. Beck,  2012 . xiv, 792 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  PF6001200
  Z000100
 5. Občanský zákoník ; Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : a prováděcí a související zvláštní právní předpisy : 2014 : úplná znění.    Olomouc :  ANAG,  c2014 . 911 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV000100
  LF000100
 6. Občanský zákoník III : věcná práva (§ 976–1474) : komentář / Jiří Spáčil a kol..    V Praze :  C.H. Beck,  2013 . xv, 1260 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF6001600
  Z000100
 7. Občanský zákoník II : rodinné právo (§ 655-975) : komentář / Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kolektiv.    V Praze :  C.H. Beck,  2014 . xxxi, 1349 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF340900
  Z000100
 8. Občanský zákoník I : obecná část (§ 1-654) : komentář / Petr Lavický a kol..    V Praze :  C.H. Beck,  2014 . xx, 2380 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF7101100
  Z000100
 9. Občanský zákoník : komentář. Svazek I, (§ 1 až 654) / Jiří Švestka ... [et al.].    Praha :  Wolters Kluwer ČR,  2014 . lxv, 1667 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF1201100
  Z000100
 10. Občanský zákoník : komentář. Svazek III, (§ 976 až 1474) / Jiří Švestka ... [et al.].    Praha :  Wolters Kluwer ČR,  2014 . xxviii, 1298 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF410600
  Z000100