Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth 0155889 amg^"
 1. (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Marek Šmid a kolektív.    Kraków :  Spolok Slovákov v Poľsku,  2014 . 389 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 2. Aktuálne otázky azylového práva I : zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie : 6. november 2018, Bratislava, Slovenská republika / editor: Soňa Košičiarová ; recenzenti: Mária Srebalová, Dagmar Lantajová.    Trnava : Typi Universitatis Trnaviensis, 2019 . 290 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 3. Between Trianon and retribution Slovak-Hungarian relations from a legal point of view : conference proceedings / Dagmar Lantajová, Tomáš Gábriš, Martin Bulla (eds.).    Trnava : Trnava University in Trnava, Faculty of law, 2021 . 234 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 4. Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním na medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkom / [editori: Dagmar Lantajová, Kristián Blaškovič].    Trnava :  Trnavská univerzita,  2013 . 228 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová a kolektív.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2011 . 583 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 6. Medzinárodné zmluvy ako prostriedok globalizácie práva v 21. storočí. / [editori Dagmar Lantajová ; Juraj Jankuv].    Trnava :  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,  2011 . 110 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov / Dagmar Lantajová.    Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014 . 240 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
 8. Právo národov na sebaurčenie v kontexte moderného medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný v rámci grantového projektu: "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických osôb", ktorý bol schválený riešiteľskému kolektivu Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením prof. doc. JUDr. Mareka Šmída, Ph.D. Komisiou pre ekonomické a právne vedy VEGA Ministerstva školstva SR pod. č. 1/0505/11 / [editor, Dagmar Lantajová].    Trnava :  Trnavská univerzita,  2012 . 159 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 9. Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni, Trnava, 24.09.2009 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci grantového projektu VEGA "Význam medzinárodnej zmluvy ako inštitútu medzinárodného práva v globalizovanom právnom prostredí a jej interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / [editori Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv].    Trnava :  Trnavská univerzita,  2009 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 10. Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Mareka Šmida / editor: Dagmar Lantajová.    Trnava : Trnavská univerzita, 2020 . 296 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000