Výsledky vyhledávání

 1. Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu / Roman Procházka.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2011 . 185 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 2. Pro rodiče nejen o výchově / [autorský kolektiv, Roman Procházka ... et al. ; editor Renata Jakubcová].    Olomouc :  P-centrum,  2013 . 67 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
 3. Psychofyziologické souvislosti temperamentu / Roman Procházka.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 . 190 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 4. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí / Zuzana Vaculčíková Sedláčková, Roman Procházka.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019 . 104 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z110100
 5. Teorie a praxe poradenské psychologie / Roman Procházka ... [et al.].    Praha :  Grada Publishing,  2014 . 249 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000400
  FTK010000
  Z010100
  Rezervace celkem001000
 6. Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: teorie a praxe / Roman Procházka.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 . 153 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z400100
 7. Vazba, alexithymie v kontextu osobnostních stylů u lidí závislých na psychoaktivních látkách / Roman Procházka.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 85 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 8. Vybrané kapitoly poradenské psychologie / Roman Procházka, Jan Šmahaj, Marek Kolařík.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 116 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 9. Vybrané kapitoly z psychofyziologie / Roman Procházka, Zuzana Sedláčková.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 85 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z300100
 10. Vyšetření a výzkum mozku : pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory / Miroslav Orel, Roman Procházka a kolektiv.    Praha : Grada, 2017 . 168 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  FZV100000
  Z110100