Výsledky vyhledávání

 1. Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů / Jakub Morávek.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 21, s. 742-748.
  článek

  článek

 2. Krize soudobého práva v historických souvislostech / Jan Malíř.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 11, s. 919-946.
  článek

  článek

 3. Potreba právnej úpravy správneho trestania na príklade zásady zákazu zmeny k horšiemu / J. Vačok.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 5, s. 495-502.
  článek

  článek

 4. Právna istota ako derivát práva na spravodlivý proces v Slovenskej republike po rekodifikácii civilného procesu / Marek Števček.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 19-29.
  článek

  článek

 5. Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí? / Zuzana Machová, Igor Kotlán.    Politická ekonomie.Roč. 63, (2015), č. 7, s. 833-846.
  článek

  článek

 6. Právní jistota ve vztahu k promlčení v judikatuře českých soudů / Tomáš Šperka.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 105-112.
  článek

  článek

 7. Právní moc rozsudku v kanonickém právu / Antonín Ignác Hrdina, Miloš Szabo.    Revue církevního práva.roč. 24, (2018), č. 1, s. 11-21.
  článek

  článek