Výsledky vyhledávání

 1. Administrativní rozvody / Pavla Ládová.    Právo a rodina.Roč. 16, (2014), č. 10, s. 18-24.
  článek

  článek

 2. Akcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem / Jindřich Arabasz, Pavel Boguský.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 153-168.
  článek

  článek

 3. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu / Denisa Coufalová.    Trestní právo.roč. 23, (2019), č. 1, s. 17-24.
  článek

  článek

 4. Nejkvalifikovanější zaměstnanci jsou v Nizozemí a ve Skandinávii / Petr Gola.    Havlíček, Karel.11/5 (2005), s. 22-23.Právo a zaměstnání.
  článek

  článek

 5. On the creation of a business firm (trade name) with respect to the principle of non-interchangeability and the principle of the prohibition of deception according to Czech, British, Dutch, Hungarian and Polish legal regulation / Ludmila Lochmanová.    Vystrčil, Petr.6/16 (2006), s. 13-35.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  článek

  článek

 6. Práva pacientov - nový návrh zákona, krok k Social Governance? / Verdeyen, V. - Buggenhout, B. Van.    11/7-10 (2002), s. 14-28.Evropské a mezinárodní právo.
  článek

  článek

 7. Právní postavení a zdaňování neziskových organizací v Holandsku / Zdenka Hudcová.    Žoha, Milan.15/12 (2007), s. 17-20.Daně a finance.
  článek

  článek

 8. Právní úprava nadačního práva v osnově připravovaného nového občanského zákoníku ve světle nizozemské a švýcarské právní úpravy / Kateřina Ronovská.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/3 (2007), s. 315-324.Právník.
  článek

  článek

 9. Právní úprava obchodního rejstříku / Myslil, S..    Blanický, Ivan.10 (2002), s. 22-32.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 10. Pro a proti novému občanskému zákoníku : zkušenosti z Nizozemska / Tymen J. van der Ploeg.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/8 (2006), s. 961-967.Právník.
  článek

  článek