Výsledky vyhledávání

 1. Dobré ráno! Zabili tvého otce, nezapomeň! / Arnošt Lustig.    Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů.S. 32-40.
  článek

  článek

 2. Dominus Iesus : prohlášení Kongregace pro nauku víry o jedinečnosti a spasitelské univerzalitě Ježíše Krista a Církve.    3 (2000), s. 1-17.Matiční zpravodaj.
  článek

  článek

 3. From logos to myth. Egyptian petitions of the 5th-7th centuries / A.B. Kovel'man.    Univerzita Karlova. (1991), s. 37-52.Graecolatina Pragensia. [Díl] 13.
  článek

  článek

 4. Hodnocení olympijských principů u české a německé mládeže / Rychtecký Antonín, Naul Roland.    Univerzita Karlova. (2001), s. 245-249.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 5. Názory (postoje) a zájmy adolescentní mládeže o sport, tělesnou výchovu a jiné pohybové aktivity / Petr Jansa.    Teplý, Zdeněk.6(2) (2002), s. 23-39 : tab..Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 6. Názory a postoje české veřejnosti na psychosociální funkce pohybových aktivit v životním stylu / Jansa, P. - Kocourek, J..    Perič, Tomáš. (2001), s. 153-157 : tab..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 7. Názory a postoje obyvatel měst do 20 000 obyvatel v oblasti obsahu a organizace komunální rekreace / Dohnal, T. ... [et al.].    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 141-144 : 6 tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 8. Postoje čs. populace ke sportu / Václav Hošek, Petr Jansa.    Univerzita Karlova. (2001), s. 120-121.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 9. První oběti a nedělitelnost lidské svobody : (před listopadem 89 a po něm) / Petr Pithart.    Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů.S. 49-52.
  článek

  článek

 10. Sport z pohledu české společnosti - I / Pavel Slepička, Irena Slepičková.    Teplý, Zdeněk.6(1) (2002), s. 7-23 : tab..Česká kinantropologie.
  článek

  článek