Výsledky vyhledávání

  1. Asistent pedagoga v tělesné výchově / Markéta Jiskrová, Klára Daďová, Marie Cahlíková.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 85, č. 3 (2019), s. 23-33.
    článek

    článek

  2. Zmeny cvičebného času na hodinách telesnej a športovej výchovy ako dôsledok prítomnosti asistenta učiteľa / Tomáš Štefan, Janka Peráčková, Pavel Šmela.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 2 (2013), s. 25-27.
    článek

    článek