Výsledky vyhledávání

 1. Forma vlády podľa Ústavy Slovenskej republiky / Ján Drgonec.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 10, s. 1007-1033.
  článek

  článek

 2. Human rights before the International Criminal Court / Ondřej Svaček.    Czech yearbook of public & private international law.2014, s. 327-340.
  článek

  článek

 3. Implementace přímo použitelných nařízení Evropské unie do českého právního řádu / Markéta Whelanová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 6, s. LXII-LXXXIX.
  článek

  článek

 4. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch : účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? / Ondřej Kadlec.    Právník.roč. 155, č. 6, (2016), s. 526-542.
  článek

  článek

 5. K neplatnosti určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů / Renáta Šínová.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 9, s. 2-9.
  článek

  článek

 6. Listina základních práv Evropské unie jako okolí ústavního pořádku České republiky / Ondrej Hamuľák.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 7-30.
  článek

  článek

 7. Model vzájemného pasivního uznávání správních aktů / Jakub Handrlica.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 17, s. 589-595.
  článek

  článek

 8. Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů a některé záležitosti spojené s jeho aplikací v ČR / Jiří Maštalka.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 21, s. 737-742.
  článek

  článek

 9. Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii / Pavel Chaloupecký, Jiří Hrádek.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 1, s. 14-20.
  článek

  článek

 10. Opuštění věci, ztráta věci a trestný čin zatajení věci / Karel Šabata.    Státní zastupitelství.Roč. 13, (2015), č. 2, s. 24-28.
  článek

  článek