Výsledky vyhledávání

 1. 2012 report on the application of the EU charter of fundamental rights / European Commission.    Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2013 . 169 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe / Petr Mikeš.    Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2012 . xiv, 309 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 3. Aplikace práva EU v České republice : vybrané problémy / Michal Šejvl a kolektiv.    Praha : Plzeň :  Ústav státu a práva AV ČR ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 245 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
 4. Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : (právo na spravodlivý proces) / Ľubica Masárová.    Praha : Leges, 2015 . 109 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic / Ivor, J., Jelínek, J. et al..    Budapest : Wolters Kluwer, 2015 . 259 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
 6. Evropské právo v praxi / Monika Forejtová, Michaela Tronečková.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2011 . 246 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. The judicial application of human rights law : national, regional and international jurisprudence / Nihal Jayawickrama.    Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . clv, 1130 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 8. Kompendium evropského ústavního práva / David Kosař, Filip Křepelka, Ladislav Vyhnánek.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 265 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 9. Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová a kolektív.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2011 . 583 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 10. Na okraji krajnej núdze : o prepisování zákonov počas ich aplikácie / Marek Káčer.    Praha : Leges, 2015 . 142 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000