Výsledky vyhledávání

 1. Administrativní zátěž lékařů [rukopis] / Magda Krechlerová.    2010 . 125
  kniha

  kniha

 2. Analýza ekonomických ukazatelů Městské nemocnice Ostrava p. o. a oddělení Radiologie a zobrazovací metody [rukopis] / Dalibor Majola.    2014 . 9816 přílohy (120 071 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Analýza ekonomických ukazatelů Svitavské nemocnice, a.s [rukopis] / Libor Hodáň.    2014 . 98 s. 87 745 znaků s mezerami.
  kniha

  kniha

 4. Analýza hospodaření vybraného zdravotnického zařízení [rukopis] / Kateřina Křivánková.    2014 . 111 s.
  kniha

  kniha

 5. Analýza hospodaření vybraného zdravotnického zařízení [rukopis] / Dana Slováková.    2013 . 79 s., 11 příl., 144 198 znaků
  kniha

  kniha

 6. Analýza kompetencí radiologických asistentů pro radiodiagnostiku [rukopis] / Zuzana Pilátová.    2014 . 79 stran, 5 příloh
  kniha

  kniha

 7. Analýza nákladové efektivity a výpočet dopadů do rozpočtu zdravotního pojištění v České republice u přípravku Vectibix (panitumumab) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu [rukopis] / Veronika Urbánková.    2013 . 99 s. (144 167 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Analýza nákladů na získání kreditů v rámci jednoho registračního období fyzioterapeuta v České republice [rukopis] / Kamila Janišová.    2010 . 104 stran, 7 příloh
  kniha

  kniha

 9. Analýza realizace tlumočnických služeb u pacientů Fakultní nemocnice Olomouc [rukopis] / Michal Štýbnar.    2014 . 136 s.
  kniha

  kniha

 10. Analýza současných ekonomických podmínek poskytování zdravotních služeb ve Vincentinu - poskytovateli sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizaci a možnosti jejich deetatizace [rukopis] / Pavel Čech.    2014 . 64 stran, 8 příloh
  kniha

  kniha