Výsledky vyhledávání

 1. K aktuálním otázkám popírání otcovství v České republice / Renáta Šínová, Jana Malá.    Košické dni súkromného práva I.2016, s. 550-570.
  článek

  článek

 2. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014 / Renáta Šínová.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 12, s. 52-57.
  článek

  článek

 3. K neplatnosti určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů / Renáta Šínová.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 9, s. 2-9.
  článek

  článek

 4. K pojmu veřejného pořádku jako kritéria pro prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2018), no. 3, p. 187-206.
  článek

  článek

 5. K účastenství a postavení potomků v řízení o určení a popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 199-209.
  článek

  článek

 6. Právní postavení domnělého otce (1.) / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 8, s. 4-8.
  článek

  článek

 7. Právní postavení domnělého otce (2.) : aktivní věcná (ne)legitimace domnělého otce k podání návrhu na popření otcovství / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 9, s. 4-11.
  článek

  článek

 8. Právní postavení domnělého otce (4.) : dovolání se neplatnosti souhlasného prohlášení o určení otcovství / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 11, s. 20-23.
  článek

  článek

 9. The presumptions of fatherhood and DNA test in the Czech and England family law / Erika Horníčková.    International and comparative law review.Vol. 17, (2017), no. 2, pp. 157-168.
  článek

  článek

 10. Překážka věci rozhodnuté a obnova řízení o určení otcovství / Romana Lužná.    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 4, s. 18-24.
  článek

  článek