Výsledky vyhledávání

 1. Asian Research Trends : a humanities and social science review.    Tokyo : Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO ; Toyo Bunko, [1991-2003] . 13 svazků
  časopis

  časopis

 2. Biograf : časopis pro kvalitativní výzkum.    Praha :  Praha :  Praha :  Zdeněk Konopásek,  Virtuální institut,  Časopis Biograf o.s.  1996-199u  199u-2005  2005- .  sv.
  Plné texty některých článků
  Biograf

  časopis

 3. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ... : sborník z konference.    Brno : Tišnov :  Praha :  Olomouc :  Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Sdružení SCAN,  Centrum adiktologie Psychatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze : Sdružení SCAN  Univerzita Palackého v Olomouci  [2000]- .  sv.
  časopis

  časopis

 4. Sociální studia.    Brno :  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií,  2004- .  sv.
  Plné texty 2004-
  Sociální studia

  časopis

 5. Socioekonomické a humanitní studie : vědecký časopis = Studies of socio-economics and humanities : scientific journal.    Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2011-  2017- Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
  http://www.sehs.cz/
  Socioekonomické a humanitní studie

  časopis