Výsledky vyhledávání

 1. Autonomie vůle a soukromí na Facebooku / Tomáš Marek.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 6, s. 196-202.
  článek

  článek

 2. Bezpečnost versus soukromí - tajné sledování v případu Szabó a Vissy proti Maďarsku / Michal Bartoň.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 29-39.
  článek

  článek

 3. Court TV a soudní zpravodajství v USA / Jiří Herczeg.    Trestní právo.(2012), Roč. 17, č. 10, s. 18-25.
  článek

  článek

 4. Hromadné sledování občanů / Kamila Hájíčková.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 5, s. 11-19.
  článek

  článek

 5. Informování zaměstnance o monitorování pracoviště a jeho souhlas / Alena Spirová, Adam Valíček.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 4, s. 28-30.
  článek

  článek

 6. Judikatura ÚS : ochrana soukromí v tzv. době internetové / Marian Kokeš.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 6, s. 182-188.
  článek

  článek

 7. K nutnosti důsledného odůvodnění příkazu k domovní prohlídce jakožto neodkladného či neopakovatelného úkonu / Veronika Pochylá.    Státní zastupitelství.Roč. 14, (2016), č. 1, s. 33-41.
  článek

  článek

 8. K otázkám některých základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou biometrických údajů / Vojen Güttler, Ján Matejka.    Právník.roč. 155, (2016), č. 12, s. 1033-1056.
  článek

  článek

 9. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace / Pavel Mates, Soňa Skulová.    Bulletin advokacie.(2013), Roč. 20, č. 7-8, s. 33-45.
  článek

  článek

 10. Legislativní úprava monitoringu zaměstnanců / Ladislav Jouza.    Účetnictví.roč. (2019), č. 8, s. 33-36.
  článek

  článek