Výsledky vyhledávání

 1. Diskurz a autorita v evropské a postkomunistické právní kultuře / Siniša Rodin ; [z anglické verze přeložil Zdeněk Kühn].    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/8 (2006), s. 873-892.Právník.
  článek

  článek

 2. Humanista ve službách republiky : k výročí Emila Svobody /.    Právník.roč. 157, (2018), č.10, s. 826-836.
  článek

  článek

 3. Jsou obecné právní principy pramenem práva v právním řádu ČR? / Libor Hanuš.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/1 (2007), s. 1-12.Právník.
  článek

  článek

 4. K hermeneutice v právní vědě a v historiografii / Jan Wintr.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/9 (2006), s. 993-1004.Právník.
  článek

  článek

 5. Kritika legal origins thesis a pojem právní kultury / Michal Šejvl.    Právník.Roč. 152, (2013), č. 5, s. 425-446.
  článek

  článek

 6. Nezáleží víc na soudci než na právu? / Jan Vyklický.    Havlíček, Karel.8/5 (2006), s. 2-9.Soudce.
  článek

  článek

 7. Pojetí obecných paradigmat práva pohledem Emila Svobody / K. Eliáš.    Právny obzor.roč. 101, (2018), č. 6, s. 535-553.
  článek

  článek

 8. Rudolf von Jhering - koperníkovská postava právní vědy? / Radim Seltenreich.    Jurisprudence.Roč. 23, (2014), č. 4, s. 40-44.
  článek

  článek

 9. Soudce a sociální média / Tomáš Friedel.    Soudce.roč. 18, (2016), č. 9, s. 3-12.
  článek

  článek

 10. Uznání jako zdroj normativity / Tomáš Sobek.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/5 (2007), s. 479-509.Právník.
  článek

  článek