Výsledky vyhledávání

  1. Nález věci skryté a jeho právní úprava v novém občanském zákoníku /.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 12, s. 419-426.
    článek

    článek

  2. Vlastnické právo k pokladu / Pavel Salák.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 899-916.
    článek

    článek