Výsledky vyhledávání

 1. Europeizace horního práva / Ondřej Vícha.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), No. 1, s. 264-281.
  článek

  článek

 2. Několik poznámek k ochraně hornických kulturních památek na příkladu propadu Žebračka / Ondřej Vícha.    Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu.sign. 13426 (PF), s. 182-192.
  článek

  článek

 3. Vzájemné vazby stavebního a horního práva / Ondřej Vícha.    Sondy do stavebního práva.2018, s. 173-184.
  článek

  článek