Výsledky vyhledávání

  1. Z dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková ; recenze Jiří Matějček, Josef Petráň.    Prague : Karolinum, [2009]  ©2009 . 1 online zdroj (430 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=905935
    Z dějin české každodennosti

    kniha