Výsledky vyhledávání

  1. Diskriminace v přístupu k tržnímu bydlení z důvodu etnického původu / Eva Nehudková.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 10, s. 354-360.
    článek

    článek

  2. Role bezpečnostních složek při ochraně základních práv na příkladu tzv. etnického profilování / Maxim Tomoszek.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 155-164.
    článek

    článek