Výsledky vyhledávání

 1. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník : k jednotě a diferenciaci práva / Aleš Gerloch, Jan Tryzna.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 9, s. 730-745.
  článek

  článek

 2. Ekonomický přístup k právu v USA a Evropě : příčiny odlišného rozšíření / Jan Broulík.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 3, s. 3-14.
  článek

  článek

 3. English rule vs. American rule / Anna Balcarová.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 8, s. 278-282.
  článek

  článek

 4. Jedna země - dva systémy výkladu práva / Michal Tomášek.    Právník.roč. 156, (2017), č. 4, s. 273-285.
  článek

  článek

 5. Princip dobré víry a jeho postavení v Německu, Rakousku, Itálii, Francii a Anglii / Martina Rozsypalová.    Acta Iuridica Olomucensis.Vol. 5, (2010), no. 2, s. 117-134.
  článek

  článek

 6. Soudy v autoritativním státě / Zdeněk Kühn.    Právník.roč. 158, (2019), č. 11, s. 981-996.
  článek

  článek

 7. Využitelnost pojmu rule of law pro výklad pojmu podstatné náležitosti demokratického právního státu / Maxim Tomoszek.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 71-80.
  článek

  článek

 8. Vznik a miesto vecného práva v súkromoprávnom poriadku. (II. časť) / Lazar J..    Právny obzor.Roč. 98, (2015), č. 6, s. 545-559.
  článek

  článek

 9. Změna organizace dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii jako možná inspirace pro Evropskou unii / Michael Kohajda.    Hamuľák, Ondrej.Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo.Vol. 9, (2014), Suppl. 1, s. 35-40.
  článek

  článek