Výsledky vyhledávání

  1. Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků / Nataša Randlová, David Smolař.    Práce a mzda.roč. 67, (2019), č. 4, s. 46-47.
    článek

    článek

  2. Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny / Bořivoj Šubrt.    Práce a mzda.roč. 67, (2019), č. 6, s. 8-10.
    článek

    článek