Výsledky vyhledávání

 1. 20 years in the eye of the storm : the Nansen dialogue network 1995-2015 / edited by Kim Sivertsen.    Lillehammer : Nansen Center for Peace and Dialogue, 2015  ©2015 . 182 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  PRF010000
 2. Dialog Orientu a Okcidentu : sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity / editorky Markéta Veselá, Barbora Poslušná.    České Budějovice :  Tomáš Halama ; Filozofická fakulta Jihočeské univerzity,  2012 . 95 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 3. Dialog slovanských kultur : sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturních studií (Searching for culture - SEFOS) : 16.-17. října 2014 Univerzita Palackého v Olomouci. Volume 8 / Zdeněk Pechal (ed.).    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 112 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 4. Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 2 / zostavovatelia: Miroslav Kmeť, Soňa Polónyová, Ondrej Druga.    Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016 . 239 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 5. Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu / Denisa Červenková.    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 155 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 6. Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí" / Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al..    Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ; Filosofia, 2016 . 132 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  FF000100
 7. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder / Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg (Hg.).    Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017]  ©2017 . ix, 445 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 8. Christian apologetics as cross-cultural dialogue / Benno van den Toren.    London ; New York, N. Y. :  t & t clark,  c2011 . xiv., 262 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 9. Intercultural dialogue for greater Europe: The European Union and the Balkans : visions of leading policy makers and academics = Le dialogue interculturel pour la grande Europe: L'Union européenne et les Balkans : la vision des leaders politiques et académiques / Péter Balázs ... [et al.].    Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2009 . 103 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 10. Interkulturní specifika a cestovní ruch / Monika Klímová.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 107 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  PF100000
  Z010100