Výsledky vyhledávání

 1. Cíle, kritéria a normy studia sport - management / Blahoslav Komeštík ... [ et al.].    Perič, Tomáš. (1997), s. 400-402.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 2. Doba studia jako doba (náhradní doba) důchodového pojištění / Vladimír Voříšek.    Národní pojištění.roč. 47, (2016), č. 11, s. 6-10.
  článek

  článek

 3. Dynamometrická deskripce aktuální míry funkční asymetrie chůze po operativní léčbě fraktury patní kosti / Jandová Soňa.    Česká kinantropologie.roč. 22, č. 1 (2018), s. 26-34.
  článek

  článek

 4. Koedukované vyučovanie telesnej a športovej výchovy v názoroch učiteľov stredných škôl / Miloš Chromík.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 4 (2013), s. 28-31.
  článek

  článek

 5. Organizácia a riadenie športu v kontexte študijných programov na FTVŠ UK / Miroslav Holienka.    Telesná výchova a šport.roč. 26, č. 1 (2016), s. 47-48.
  článek

  článek

 6. Pedagogicko-kinantropologický výzkum v USA / Jana Šafaříková, Lubomír Dobrý.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 39-93.
  článek

  článek

 7. Problematika studia studentů s těžkým zdravotním postižením na UK / Jaroslav Potměšil.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 212-213.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 8. Studium na vysokých školách i pro studenty se zdravotním postižením / Jaroslav Potměšil, Staša Bartůňková.    Dobrý, Lubomír.61/7 (1995), s. 10-11.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 9. Výuka lyžování dětí mladšího školního věku přes přívratné postavení lyží / Petra Fořterová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 85, č. 2 (2019), s. 16-21.
  článek

  článek

 10. Vzdělávání aktivizačních odborníků pro péči o zdravotně postižené / Dagmar Pavlů.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 213-215.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek