Výsledky vyhledávání

  1. Cizinec v tvých branách : biblické podněty pro etickou reflexi migrace / Petr Štica ; recenzovali Albert-Peter Rethmann, Mireia Ryšková.    Prague : Karolinum, [2010]  ©2010 . 1 online zdroj (120 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=887166
    kniha

    kniha