Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální otázky rozvoje tělesné kultury na venkově / Milan Kutý, Alex Makarius.    24 (1992/93), s. 19-26.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 2. Aktuální pedagogické tendence / Bohumil Svoboda.    Perič, Tomáš. (1997), s. 142-143.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 3. Analýza vzájemného vztahu mezi tělesným sebepojetím (body image) a zdravým životním stylem u žen / D. Minaříková.    Antala, Branislav. (1996), s. 121-126 : tab., grafy.Zborník.
  článek

  článek

 4. Aplikovaný výzkum a servis ve vrcholovém sportu / Oleg Mazurov.    Perič, Tomáš. (1997), s. 245-249.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 5. Assessment of muscular functions with a middle-aged population / Jarmila Riegerová, Pavlína Kvasničková.    28 (1998), s. 47-51 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 6. Atribuční sklony subjektů při vysuzování příčin aktuálního výkonu v úkolové situaci / Dobromila Trpišovská - Miloslav Homola.    Univerzita Palackého.29 (1992), s. 65-71 : 1 tabulka.Varia psychologica.
  článek

  článek

 7. Comments on the problem of qualitative research in kinanthropology / Bohuslav Hodaň.    31/1 (2001), s. 7-12.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 8. Determinanty pohybovej výkonnosti 6. a 10. ročných detí / Milan Turek.    Perič, Tomáš. (1997), s. 152-155 : grafy.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 9. The development of indices of motor competence and social behavior of participants and non-participants in the Special Olympics movement / Hana Válková.    28 (1998), s. 53-60 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 10. Diagnose und Prognostizierbarkeit der motorischen Leistungsfähigkeit bei Jugendlichen / Andreas Multerer, Klaus Bös.    22 (1992), s. 199-203 : obr., tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek