Výsledky vyhledávání

 1. Kontroly diskriminace a rovného zacházení na pracovišti / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 7-8, s. 58-63.
  článek

  článek

 2. Některé změny v zákoně o zaměstnanosti / Ladislav Jouza.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 8-9, s. 36-38.
  článek

  článek

 3. Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku / Eva Šimečková.    Societas et iurisprudentia.roč. 5, (2017), č. 1, s. 64-79.
  http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv-casopisu.html
  článek

  článek

 4. Procedural aspects of Czech discrimination law / Jitka Jordánová.    Evolution of private law.2015, s. 158-166.
  článek

  článek

 5. Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích ve Francii / Eva Šimečková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 9, (2014), No. 2, s. 91-104.
  článek

  článek