Výsledky vyhledávání

 1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011 : kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského /. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí, 2011   .  Plzeň : Plzeň  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk  2011 . 282 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 2. Recueil des cours : collected courses of the Hague academy of international law : 2012. Tome 359 de la collection / [par Didier Opertti Badán, Chen Weizuo, Christian Kohler]. 359, 2012   .  Leiden ; Boston, Mass. :  Martinus Nijhoff Publishers,  2013 . 478 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  časopis

  časopis

 3. Rekodifikace & praxe. Roč. 4, 1-8, 2016   .  2016
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Rekodifikace & praxe

  časopis

 4. Rekodifikace & praxe. 1-12, 2015 Roč. 3   .  2015
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Rekodifikace & praxe

  časopis

 5. Soukromé právo. VII, 1-12, 2019   .  Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  časopis

  časopis

 6. Soukromé právo. Roč. 6, č. 1-12, 2018   .  Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Soukromé právo

  časopis

 7. Soukromé právo. roč., č. 1-12, 2017   .  Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Soukromé právo

  časopis

 8. Soukromé právo. roč. 4, č. 9-12, 2016   .  2016
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Soukromé právo

  časopis