Výsledky vyhledávání

 1. Atletické projekty pro děti / Aleš Kaplan.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 76, č. 2 (2010), s. 35-39.
  článek

  článek

 2. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  článek

  článek

 3. Evaluace projektu karierového postupu učitelů (KARPO) / S. Horák.    Univerzita Palackého.77-89 : grafy, tab.Seminář v oboru kinantropologie.
  článek

  článek

 4. Podněty ze Slovinska / Iveta Plecová, Hana Kopřivová.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 75, č. 5 (2009), s. 42-44.
  článek

  článek

 5. Program zdravotně orientované zdatnosti na 2. stupni základní školy / Vratislav Svatoň, Jan Tupý.    Perič, Tomáš. (1997), s. 139-141.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 6. Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané somatické a funkčné parametre študentiek ekonomickej univerzity / Drahomíra Lörincziová, Martina Tibenská, Oľga Kyseľovičová.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 2 (2011), s. 6-10.
  článek

  článek

 7. Využití moderátorů a mediátorů v programech pohybových aktivit / Jan Hendl, Petr Jansa.    Česká kinantropologie.Roč. 14, č. 2 (2010), s. 59-66.
  článek

  článek