Výsledky vyhledávání

 1. Důvody pro zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti spočívající v jejím zanedbávání / Jitka Jordánová.    Hamuľák, Ondrej.Rodičovská odpovědnost.Vol. 9, (2014), Suppl. 6, s. 73-80.
  článek

  článek

 2. Možnosti realizace styku rodiče s dítětem / Romana Rogalewiczová.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 18, s. 617-626.
  článek

  článek

 3. Povinnost a právo rodiče a dítěte na osobní styk / Romana Rogalewiczová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 219-231.
  článek

  článek

 4. Povinnost rodičů dohodnout se ve věcech péče o nezletilé dítě jako součást rodičovské odpovědnosti / Romana Rogalewiczová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 2, s. 149-161.
  článek

  článek

 5. Právo rodiče na určení místa bydliště dítěte / Romana Rogalewiczová.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 4, s. 296-307.
  článek

  článek

 6. Právo rodiče stýkat se s dítětem / Karolína Kutnarová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 2, s. 139-147.
  článek

  článek

 7. Právo rodičů určit jméno a příjmení dítěte / Karolína Kutnarová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 275-286.
  článek

  článek

 8. Problematické aspekty styku rodiče s dítětem / Lenka Westphalová.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 11, s. 386-394.
  článek

  článek

 9. Problémové aspekty kontaktu rodičů s dětmi v případě jejich svěření do pěstounské péče / Martin Ježek.    Právo a rodina.roč. 20, (2018), č. 5, a. 19-24.
  článek

  článek

 10. Projevy práv a povinností mezi rodiči a dětmi v dědickém právu / Adam Talanda.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 241-248.
  článek

  článek