Výsledky vyhledávání

 1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008 / Vilém Knoll (ed.). Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, 2008   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2008 . 478 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 2. Kapitoly k pravěku Západočeského kraje : přátelé k osmdesátinám Václavu Čtrnáctovi = Aufsätze zur Vorgeschichte des Westböhmischen Gebietes : die Freunde an Václav Čtrnáct zu seinem 80järigen Geburtstag. II, 1965   .  Praha : Archeologický ústav Československé akademie věd, 1965
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis

 3. Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce : sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara / Miroslav Popelka, Renata Šmidtová, Zdeněk Beneš. Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce, 2014   .  Praha : Karolinum, 2014 . 358 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis

 4. Papers on genetics and physiology of staphylococci and micrococci dedicated to the sixtieth birthday of Prof. Dr. Theodore Martinec, DSc.. Papers on genetics and physiology of staphylococci and micrococci dedicated to the sixtieth Birthday of prof. Dr. Theodore Martinec, DSc. 7 11, 1970   .  V Brně : Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1970 . 115 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 5. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. supplementum 1, 2014   .  Hradec Králové :  Muzeum východních Čeché Hradci Králové [sic],  2014 . 334 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis