Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí / Petr Tégl.    Právní rádce.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 32-37.
  článek

  článek

 2. Aplikace zásady acte clair při odlišném výkladu práva EU různými instancemi soudní soustavy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 360-361.
  článek

  článek

 3. Autonomní výklad mezinárodních smluv / Alexander J. Bělohlávek.    In varietate concordia.2019, s. 31-61.
  článek

  článek

 4. Česká advokacie ve světle právních předpisů z let 1868-1914 a jejich dobového výkladu / Stanislav Balík, ml..    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 97-116.Právněhistorické studie.
  článek

  článek

 5. Effet Utile v právu EU : (kritická skica)/ Luboš Tichý, Miloš Kocí.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 2, s. 164-181.
  článek

  článek

 6. Ekologické spolky v pozici žalobců aneb s čím se potýkají české správní soudy / Vojtěch Vomáčka.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 6, s. 182-187.
  článek

  článek

 7. Empirické zkoumání metodologie interpretace práva / Michal Malaník.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 27, (2019), č. 2, s. 169-188.
  článek

  článek

 8. Flexibilní důkazní břemeno? / Petr Lavický.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 22, s. 763-766.
  článek

  článek

 9. Forma vlády podľa Ústavy Slovenskej republiky / Ján Drgonec.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 10, s. 1007-1033.
  článek

  článek

 10. Human rights before the International Criminal Court / Ondřej Svaček.    Czech yearbook of public & private international law.2014, s. 327-340.
  článek

  článek