Výsledky vyhledávání

 1. 100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce / Ladislav Jouza.    Praha : Polygon, 1999 . 319 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:825587f0-fc55-11e3-9789-005056827e52
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Akciová společnost podle norem platných v historických zemích / zpracoval Jaroslav Pošvář.    V Praze : nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1933 . 468 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
 3. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele / Radek Kapoun.    Olomouc :  ANAG,  2012 . 102 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 4. Alfa a omega ředitele školy : školská legislativa pro rok 2020 / Eva Dandová.    Praha : Raabe, [2020]  ©2020 . 176 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 5. Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie / Václav Stehlík.    Praha :  Leges,  c2012 . 258 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF310100
  Z000100
 6. Archeologická památková péče v České republice / Lenka Krušinová.    Praha :  Institut hl. m. Prahy,  [199-] . 33 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRFH100000
 7. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech / Pavel Koukal, Jan Neckář.    Olomouc :  ANAG,  2011 . 247 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 8. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) : komentář / Irena Holcová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxxvii, 1652 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Autorský zákon : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý.    V Praze :  C.H. Beck,  2012 . xii, 477 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  PRF000100
 10. Beck'sches Formularbuch Familienrecht / Ludwig Bergschneider.    München : Verlag C.H. Beck, 2013 . xxxiv, 902 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000