Výsledky vyhledávání

 1. Předpokládaná úloha státu a veřejné správy po její reformě v oblasti tělovýchovy a sportu / Vykoukal, Petr.    Univerzita Karlova. (2001), s. 191-194.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 2. Tělovýchova a sport v Severním Porýní - Westfálsku / Petr Vykoukal.    Dobrý, Lubomír.62/2 (1996), s. 12-14.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Závěry ze semináře k používání pohybových testů ve školní tělesné výchově / Petr Vykoukal.    Dobrý, Lubomír.60/6 (1994), s. 47.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek