Výsledky vyhledávání

 1. Aktualizace evidence, kategorizace a památkové ochrany historických měst v ČSR / Aleš Vošahlík.    Praha :  Orbis,  1990 . s. 129-[131]
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 2. Doudleby / [text A. Vošáhlík].    Pardubice :  Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody,  1975 . [8] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 3. Kategorizace historických měst socialistických zemí z hlediska památkové péče jako základ pro rozvoj sídelní struktury / [Aleš Vošahlík a kolektiv autorů].    Praha :  Státní ústav památkové péče a ochrany přírody,  1986 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 4. Koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR / Aleš Vošahlík.    Praha :  Orbis,  1985 . s. [194]-199
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 5. Koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR : (Hlavní úkol SÚPPOP č. 82-12) / Aleš Vošahlík ... [et al.].    Praha :  Státní ústav památkové péče a ochrany přírody,  1985 [na obálce nespr. 1983] . 179 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 6. Metodika průzkumů, hodnocení a dokumentace historických urbanistických souborů v socialistických zemích z hlediska památkové péče pro potřeby územního plánování / [Aleš Vošahlík ... [et al.].    Praha :  Státní ústav památkové péče a ochrany přírody,  1987 . 243 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 7. Mezinárodní dokumenty UNESCO k ochraně kulturního dědictví / Aleš Vošahlík.    Praha :  Orbis,  1980 . s. 156-160
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 8. Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu / [dokumenty sestavil a připravil k tisku za Český komitét ICOMOS Aleš Vošahlík].    Praha :  Český komitét ICOMOS,  1993 . 56 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 9. Památkové hodnoty historických měst a teorie jejich ochrany / Aleš Vošahlík.    Praha :  Státní ústav památkové péče a ochrany přírody,  1989 . 149 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 10. Památky vašeho města jsou váš kapitál : památkové aspekty regenerace historických částí měst / Ivo Hlobil, Petr Kratochvíl, Aleš Vošahlík.    Praha : Pracovní skupina pro regeneraci MPR a MPZ ČR při Výzkumném ústavu výstavby a architektury v knižnici ministerstva životního prostředí ČR, 1993 . 69 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRFH100000
  Z100100