Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti / zpracovalo oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český ČSAV za vedení Jaroslava Kuchaře.    Praha :  Academia,  1979 . 287 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 2. Bibliografie české lingvistiky 1956-1960 : jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká / zpracoval Zdeněk Tyl.    Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1963 . 708 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
 3. Časopis pro moderní filologii.    Praha : Klub moderních filologů, 1911-  1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV  1991-1992 Říčany : SK Press  1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR  2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/
  Časopis pro moderní filologii

  časopis

 4. Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie : (příspěvek k poznání systému v slovní zásobě) / Josef Filipec.    Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1961 . 383 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
 5. Čes'ko-ukrajins'kyj slovnyk. Tom 1, A-O.    Kijev :  Naukova dumka,  1988 . 481 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 6. Čes'ko-ukrajins'kyj slovnyk. Tom 2, P-Ž.    Kijev :  Naukova dumka,  1989 . 711 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 7. Čeština všední i nevšední : čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie a onomastiky / kolektiv pracovníků ústavu pro jazyk český ČSAV ; redigovali Jaroslav Kuchař, Slavomír Utěšený.    Praha :  Academia,  1972 . 489 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 8. Funkční lingvistika a dialektika. / k vydání připravili Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys.    Praha :  Ústav pro jazyk český ČSAV,  1988 . 222 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 9. Funkční lingvistika a dialektika. / k vydání připravili Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys.    Praha :  Ústav pro jazyk český ČSAV,  1988 . s. 223-470
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 10. Informační bulletin pro otázky jazykovědné / redakce Stanislav Králík a Ladislav Dvonč.    Praha :  Ústav pro jazyk český ČSAV,
  časopis

  časopis