Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vzájemného vztahu mezi tělesným sebepojetím (body image) a zdravým životním stylem u žen / D. Minaříková.    Antala, Branislav. (1996), s. 121-126 : tab., grafy.Zborník.
  článek

  článek

 2. Bio-psychological determinants of women's movement activities / Diana Minaříková.    Rychtecký, Antonín.34/1 (1998), s. 67-79 : 8 tab., 2 grafy.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 3. Influence of body image to establish a life-style / Diana Minaříková, Ludmila Fialová.    Rychtecký, Antonín.33/1 (1997), s. 51-59.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 4. Quo vadis : zamyšlení nad problematikou body image z pohledu mediální prezentace a její vliv na sebehodnocení dívek a žen / Minaříková Diana.    Univerzita Karlova. (2001), s. 158-162.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek