Výsledky vyhledávání

 1. Česká procesní úprava ve vztahu k řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropských společenství / Jiří Grygar, Eduard Grygar.    13/8 (2005), s. 276-283.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 2. Dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii v judikatuře Evropského soudního dvora / Grygar, J..    11/6 (2002), s. 33-37.Evropské a mezinárodní právo.
  článek

  článek

 3. K diskriminaci na základě pohlaví při pracovním poměru na dobu určitou / Grygar, J..    11/7-10 (2002), s. 54-59.Evropské a mezinárodní právo.
  článek

  článek

 4. Komunitární ochranná známka / Jiří Grygar.    Winterová, Alena.50/1-2 (2002), s. 57-75.Justiční praxe.
  článek

  článek

 5. Lidská práva jako pramen komunitárního práva / Jiří Grygar ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 124 s. - tab.,grafy
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. Návrh ústavy Evropské unie / Grygar, J..    Winterová, Alena.3 (2003), s. 145-173.Justiční praxe.
  článek

  článek

 7. Ochrana spotřebitele při nákupu zboží či služeb na slevových portálech se zaměřením na problematické aspekty určení kontrahenta spotřebitele a povahy smluvního vztahu [rukopis] / Tereza Marcaníková.    2017 . 57 s. (119 172 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Ochrana základních práv v Evropské unii / Jiří Grygar.    Praha :  IFEC,  2001 . 237 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Problematická ustanovení Charty základních práv Evropské unie / Grygar, J..    11/7-10 (2002), s. 108-113.Evropské a mezinárodní právo.
  článek

  článek

 10. Problematická ustanovení oddlužovací novely / Jiří Grygar.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 5, s. 19-20.
  článek

  článek