Výsledky vyhledávání

 1. Adhortacja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka : prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308 / Wojciech Góralski.    Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2016 . 104 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 2. Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie : istotne obowiązki małżeńskie wynikające ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków i ich ochrona prawna w świetle orzecznictwa roty rzymskiej / Wojciech Góralski.    Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010  ©2010 . 259 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 3. Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. Tom III/2. Księga IV, Uświęcające zadanie kościoła. Część I., Sakramenty ; Część II., Pozostałe akty Bożego ; Część III., Miejsca i czasy święte / Wojciech Góralski ... [et al.] ; redaktor naukowy Józef Krukowski.    Poznań :  Pallottinum,  2011 . 489 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 4. Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. T. 1, cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego / Piotr Hemperek, Wojciech Góralski.    Lublin :  Katolicki Uniwersytet Lubelski,  c1995 . 188 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
 5. Konkordaty polskie : historia i teraźniejszość / Krzysztof Burczak, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski, Józef Krukowski ; pod redakcją naukową Józefa Krukowskiego.    Liblin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019 . 517 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 6. Kościelne prawo małżeńskie / Wojciech Góralský.    Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  2006 . 306 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 7. Matrimonium facit consensus : z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997) / Wojciech Góralski.    Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  2000 . 396 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 8. Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego : kan. 1095, nn. 1-3 KPK / Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon.    Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  2001 . 468 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
 9. Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym / pod redakcją ks. Wojciecha Góralskiego.    Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016  ©2016 . 522 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 10. Rodzina suwerenna - Kościół domowy : w nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce / Wojciech Góralski, Andrzej Pastwa.    Katowice : Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, 2015 . 181 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100