Výsledky vyhledávání

 1. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. I. časť : Historický vývoj, zmluvné vzdanie sa imunity / K. Chovancová.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 4, s. 372-390.
  článek

  článek

 2. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. II. časť : Politické a ústavnoprávne aspekty / K. Chovancová.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 5, s. 459-475.
  článek

  článek

 3. International arbitration of investment disputes : introduction and basic characteristics = Medzinárodná arbitráž investičných sporov : úvodná a základná charakteristika / Katarína Chovancová.    Bratislava :  Eurokódex,  2009 . 392 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 4. Medzinárodná obchodná arbitráž : úvod a základná charakteristika = International commercial arbitration : introduction and basic characteristics / Katarína Chovancová.    Bratislava :  Eurokódex,  2009 . 216 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európskej Únie : (Švédsko, Holandsko, Rakúsko) / Katarína Chovancová.    Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015 . 476 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 6. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy : (Anglicko, Wales a Severné Írsko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko) / Katarína Chovancová.    Bratislava :  Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  2008 . 451 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi / Katarína Chovancová.    Bratislava :  Veda,  2005 . 125 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 8. Rozhodcovské konanie v SRN v kontexte medzinárodnej arbitrážnej praxe / Katarína Chovancová.    15/5 (2007), s. 170-175.Právní rozhledy.
  článek

  článek