Výsledky vyhledávání

 1. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment / Miroslava Bartoňová ; translated by Petr Kovařík.    Brno : Masaryk University, 2014 . 163 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 2. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení / Miroslava Bartoňová.    Brno :  MSD,  2005 . 267 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 3. Inclusion in education for students with special educational needs from the perspective of research / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková, Martin Vrubel ; translated by Petr Kovařík.    Brno : Masaryk University, 2014 . 161 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 4. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková.    Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  Z200100
 5. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením / Miroslava Bartoňová.    Brno : Masarykova univerzita, 2014 . 224 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  Z310100
 6. Kapitoly ze specifických poruch učení. II, Reedukace specifických poruch učení / Miroslava Bartoňová.    Brno :  Masarykova univerzita,  2005 . 152 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 7. Kapitoly ze specifických poruch učení. I, Vymezení současné problematiky / Miroslava Bartoňová.    Brno :  Masarykova univerzita,  2004 . 128 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z000100
 8. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení = From education to social inclusion of people with health disabilities with focus on intellectual disabilities / Jarmila Pipeková, Marie Vítková et al., spoluautoři: Miroslava Bartoňová, Karel Pančocha, Lenka Slepičková, Evžen Řehulka, Helena Vaďurová.    Brno : Masarykova univerzita, 2014 . 246 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z110100
 9. Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Miroslava Bartoňová, Barbora Bazalová, Jarmila Pipeková.    Brno :  Paido,  2007 . 150 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  Z000100
 10. Social inclusion of people with intellectual disabilities / Jarmila Pipeková, Marie Vítková et al. ; co-authors Miroslava Bartoňová, Karel Pančocha, Lenka Slepičková, Evžen Řehulka, Helena Vaďurová.    Brno : Masaryk University, 2015 . 217 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000