Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^upol_us_auth 0165360^"
 1. (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Marek Šmid a kolektív.    Kraków :  Spolok Slovákov v Poľsku,  2014 . 389 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 2. Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 7.-8. november 2019, Trnava, Slovenská republika / editor Juraj Jankuv.    Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020 . 317 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 3. Aktuálny vývoj ochrany práva na životné prostredie v medzinárodnom práve / Juraj Jankuv.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/7 (2005), s. 740-767.Právník.
  článek

  článek

 4. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky / Juraj Jankuv.    Praha : Leges, 2021 . 388 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová a kolektív.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2011 . 583 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 6. Medzinárodné zmluvy ako prostriedok globalizácie práva v 21. storočí. / [editori Dagmar Lantajová ; Juraj Jankuv].    Trnava :  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,  2011 . 110 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín / Juraj Jankuv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 316 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 8. Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni, Trnava, 24.09.2009 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci grantového projektu VEGA "Význam medzinárodnej zmluvy ako inštitútu medzinárodného práva v globalizovanom právnom prostredí a jej interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / [editori Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv].    Trnava :  Trnavská univerzita,  2009 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 9. Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 12.-13. november 2020 Trnava, Slovenská republika / Juraj Jankuv (ed.).    V Trnave : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021 . 279 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000