Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálny zdravotný stav a dôvody neúčasti žiačok na hodinách telesnej a športovej výchovy / Elena Bendíková.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 1 (2011), s. 6-10.
  článek

  článek

 2. Biorytmy, oslabenia a poruchy zdravia : kapitoly zo zdravotnej telesnej výchovy / Elena Bendíková & Ľudmila Jančoková.    Banská Bystrica :  Belianum,  2013 . 121 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  kniha

  kniha

 3. Bosu v školskej telesnej a športovej výchove / Elena Bendíková, Božena Paugschová.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 6 (2011), s. 32-35.
  článek

  článek

 4. Flowin v školskej telesnej a športovej výchove / Elena Bendíková.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 5 (2011), s. 24-27.
  článek

  článek

 5. Hľadajme príčiny poklesu záujmu žiakov o školskú telesnú a športovú výchovu! / Elena Bendíková.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 2 (2011), s. 18-20.
  článek

  článek

 6. Kritický pohľad na príčiny pohybovej nedostatočnosti slovenských školákov / Elena Bendíková.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 75, č. 5 (2009), s. 2-5.
  článek

  článek

 7. Na okraj diskusie o kvalite vzdelávania v súčasnom školstve / Elena Bendíková.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 76, č. 5 (2010), s. 9-10.
  článek

  článek

 8. Názory žiakov na komunikáciu učiteľa telesnej a športovej výchovy / Elena Bendíková.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 3 (2011), s. 18-23.
  článek

  článek

 9. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl z učiva Ochrana človeka a prírody / Elena Bendíková, Miroslav Kopecký.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 111 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  kniha

  kniha

 10. Oporný a pohybový systém, jeho funkcia, diagnostika a prevencia porúch / Elena Bendíková.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2011 . 131 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  kniha

  kniha