Výsledky vyhledávání

 1. Anesteziologické a resuscitační postupy za mimořádných podmínek / Jiří Pokorný.    Praha :  Avicenum,  1989 . 159 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000300
 2. Boj proti potratům a antikoncepce / J. Jerie, L. Hnátek.    Praha :  Státní zdravotnické nakladatelství,  1955 . 72 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100000
 3. Celospolečenské zdravotnické programy. I / Jaroslav Rybka, Vladimír Pacovský, Jiří Boukal.    Praha :  Avicenum,  1989 . 131 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF0002900
 4. Dispečink ve zdravotnické výrobě / Karel Smolek, František Slanec.    Praha :  Státní zdravotnické nakladatelství,  1956 . 52 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100000
 5. Doporučené metody v klinické biochemii / koordinátor práce Josef Hyánek.    Praha :  Avicenum,  1992 . 146 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100000
 6. Hematologie a transfúzní služba : soubor směrnic, metodických návodů, technických norem, metodických listů a vyšetřovacích metod / E. Dobrý, J. Kvasnička.    Praha :  Avicenum,  1987 . 310 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100100
 7. Hygiena a epidemiologie v práci městského a obvodního lékaře : metodická příručka / Milada Taufrová.    Praha :  Státní zdravotnické nakladatelství,  1955 . 31 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100000
 8. Intenzívní péče v psychiatrii / K. Dušek.    Praha :  Avicenum,  1988 . 148 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000300
 9. Neodkladná péče v traumatologii / Zdeněk Bystřický.    Praha :  Avicenum,  1991 . 303 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV200000
  LF100000
 10. Ochrana pacientů a zdravotnického personálu při radiodiagnostických vyšetřeních / V. Klener, M. Mikušová, O. Vojtíšek.    Praha :  Avicenum,  1987 . 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000500