Výsledky vyhledávání

 1. Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century / Martin Kuna a kolektiv: Alžběta Danielisová, Dagmar Dreslerová, Jan Hasil, Josef Hložek, Michaela Langová, Jan Mařík, David Novák, Čeněk Čišecký, Zuzana Kačerová, Eva Čepeláková, Judita Korteová, Dana Křivánková, Petra Maříková Vlčková, Zdeněk Mazač, Jitka Říhová.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia, 2015 . 517 stran
  http://archeologickyatlas.cz
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Z000100
 2. Archeologie pravěkých Čech. 1, Pravěký svět a jeho poznání / Martin Kuna (ed.) ; Jaroslav Brůžek, Viktor Černý, Dagmar Dreslerová, Martin Hájek, Ivan Horáček, Alžběta Kráčmarová, Jakub Likovský, Evžen Neustupný, Petr Pokorný, Petra Stránksá, Zbyněk Šmahel, Markéta Urbanová, Pavel Vařeka, Petr Velemínský ; podklady poskytli: Daniel Nývlt, Ivana Pleinerová, Ivo Světlík.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2007 . 163 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a19d11f0-ad60-11e6-840e-005056827e52
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRF100100
  Z000100
 3. Cesty k evropské krajině : Cesty ke kulturní krajině 2000-2003 / editace české verze: J. Beneš, D. Dreslerová, M. Kuna.    [Německo] : PCL, 2003 . 114 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 4. Ceylon between East and West : Anuradhapura, Abhayagiri Vihara 1981-1984 : excavations and studies / with contributions by Jan Bouzek, Jiří Břeň, Petr Charvát, Lenka Kulichová and Martin Kuna ; edited by Jan Bouzek.    Prague : Charles University, 1993 . 134 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 5. Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze : (uživatelská příručka) / Martin Kuna, Martin Bžatek, Dana Křivánková, Martin Kundera, Magda Mazancová.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2007 . 12 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Nedestruktivní archeologie : teorie, metody a cíle = Non-destructive archaeology : theory, methodst and goals / Martin Kuna a autorský kolektiv: Jaromír Beneš, Dagmar Dreslerová, Martin Gojda, Petr Hrubý, Roman Křivánek, Antonín Majer, Karel Prach, Martin Tomášek ; dále přispěli: Miroslav Dobeš, Dalibor Kolbinger, Petr Květina, Jakub Laušman, Václav Matoušek.    Praha : Academia, 2004 . 555 stran, 40 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Počátky raného středověku v Čechách : archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách = The onset of the early middle ages in Bohemia : archaeological research at a large settlement site of the Prague-type culture at Roztoky / Martin Kuna, Naďa Profantová a autorský kolektiv Miloslav Bartuška, Martin Gojda, Libuše Haišmanová, Vladimír Hanykýř, Radan Květ, Milan Maryška, Jiří Militký, Dalibor Moravec, Martina Novotná, Luboš Peške, Radomír Pleiner, Jiří Sádlo, Blanka Šreinová, Pavel Vařeka.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005 . 593 stran, 32 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
 8. Výpověď sídlištního odpadu : nálezy z pozdní doby v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu = The evidence of settlement discard : finds from the final bronze age at Roztoky and the depositional analysis of archaeological context / Martin Kuna, Andrea Němcová a autorský kolektiv Anne-Lyse Gentizon Haller ... [et al.].    Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2012 . 358 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Whither archaeology? : papers in honour of Evžen Neustupný / edited by Martin Kuna and Natalie Venclová.    Praha : Instiute of archaeology, 1995 . 312 sstran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100