Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae / [zostavovateľ Soňa Košičiarová].    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1997
  časopis

  časopis

 2. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta k 100. výročiu narodenia prof. JUDr. Štefana Lubho, DrSc. : [zborník Právnickej fakulty Univerzity Komenského]. Tomus XXVIII. t. 28, 2010   .  V Bratislave :  Univerzita Komenského,  2010 . 402 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 3. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Vojtechovi Hatalovi, CSc. [zborník Právnickej fakulty Univerzity Komenského]. Tomus XXX. t. 30, 2012   .  V Bratislave : Bratislava  Univerzita Komenského, Univerzita Komenského  2012 . 122 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 4. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 14 / [zodpovedný redaktor Dušan Stanek]. t. 14, 1993   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1993 . 191 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
  časopis

  časopis

 5. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 15 / [Peter Blaho]. t. 15, 1994   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1994 . 186 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
  časopis

  časopis

 6. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 16 / [zostavovatel Mojmír Mamojka]. t. 16, 1995   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1995 . 250 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 7. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 17 / [zostavovateľ Soňa Košičiarová]. t. 17, 1997   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1997 . 283 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 8. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 18 / [zostavovatel Ján Reken]. t. 18, 1999   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1999 . 279 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 9. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 19 / zostavovatel Daniela Gregušová. t. 19, 2000   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  2000 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 10. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 20 / zostavovatelia Soňa Košičiarová, Marián Vrabko. t. 20, 2000   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  2000 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis