Výsledky vyhledávání

 1. ekolabeling
  ekologické značení
  značení ekologické
  ekoznačení
  environmentální značení
  značení environmentální
  environmentálně vhodné technologie
  ochranné známky
  vlastní environmentální tvrzení
  environmentální politika
  označování výrobků
  eco-labeling
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. 2.loga

  loga
  slogany
  grafický design
  ochranné známky
  identita organizace
  logos (symbols)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. mezinárodní ochranné známky
  známky ochranné mezinárodní
  ochranné známky
  international trademarks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. obchodní jméno
  jméno obchodní
  ochranné známky
  podnikání
  business names
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (6) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. oceňování ochranné známky
  ocenění ochranné známky
  ochranné známky
  valuation of trademarks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. ochranné známky Společenství
  známky Společenství ochranné
  CTM (ochranné známky)
  ochranné známky
  Community trade marks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. označení původu
  zeměpisná označení
  ochranné známky
  původ zboží
  marks of origin
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (6) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. průmyslové vlastnictví
  vlastnictví průmyslové
  patentoví zástupci
  právo průmyslového vlastnictví
  objevy a vynálezy
  oceňování průmyslového vlastnictví
  ochrana průmyslového vlastnictví
  ochranné známky
  patenty
  průmyslové vzory
  užitné vzory
  zlepšovací návrhy
  duševní vlastnictví
  industrial property
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (61) - Knihy
  (33) - ČLÁNKY
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. přihlášky ochranných známek
  ochrana průmyslového vlastnictví
  ochranné známky
  trademark applications
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. výrobní značky
  značky výrobní
  zbrojířské značky
  označování výrobků
  označování výrobků
  ochranné známky
  výrobky
  puncovní značky
  manufacturers' marks
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo