Výsledky vyhledávání

 1. flexibilní formy zaměstnání
  flexibilní formy práce
  flexibilní formy zaměstnávání
  formy práce flexibilní
  formy zaměstnání flexibilní
  formy zaměstnávání flexibilní
  zaměstnanost
  agenturní zaměstnávání
  pružná pracovní doba
  práce z domova
  sezonní zaměstnání
  teleworking
  zkrácená pracovní doba
  trh práce
  zaměstnání
  flexible forms of employment
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. hledání zaměstnání
  profesní uplatnění
  profesní životopis
  podporované zaměstnávání
  zprostředkování práce
  trh práce
  job hunting
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. nelegální zaměstnání
  nelegální práce
  zaměstnání nelegální
  práce nelegální
  práce na černo
  nelegální migrace
  trh práce
  illegal work
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. nezaměstnanost
  nezaměstnaní
  podpora v nezaměstnanosti
  propouštění zaměstnanců
  míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci
  trh práce
  unemployment
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (67) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (15) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. podporované zaměstnávání
  zaměstnávání podporované
  podporované zaměstnání
  zaměstnání podporované
  podporovaná práce
  práce podporovaná
  pracovní asistentky
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  dotované zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  pracovní asistenti
  profesní uplatnění
  sociálně ohrožené skupiny
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  chráněné dílny
  tréninkové zaměstnávání
  sociální služby
  trh práce
  supported employment
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. politika zaměstnanosti
  politika trhu práce
  podnikatelsko-zaměstnanecká družstva
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  trh práce
  zaměstnanost
  veřejně prospěšné práce
  dotované zaměstnávání
  sociální politika
  manpower policy
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (60) - Knihy
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. pracovní mobilita
  mobilita pracovní
  fluktuace zaměstnanců
  akademická mobilita
  pracovní migrace
  dojížďka do zaměstnání
  trh práce
  labor mobility
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. pracovní síly
  síly pracovní
  osoby s nízkou kvalifikací
  kvalifikované pracovní síly
  zahraniční pracovní síly
  trh práce
  manpower
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. RISA (informační systém)
  RISA
  Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol
  ISA (informační systém)
  profesní uplatnění
  trh práce
  informační systémy
  RISA (information system)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. zaměstnanost
  fluktuace zaměstnanců
  flexibilní formy zaměstnání
  zaměstnávání osob 50+
  politika zaměstnanosti
  trh práce
  employment
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (211) - Knihy
  (1) - Kartografické dokumenty
  (2) - Videozáznamy
  (43) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo