Výsledky vyhledávání

 1. akvadukty
  vodní cesty
  zásobování vodou
  vodní stavby
  aqueducts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. hornické kanály
  kanály hornické
  technické památky
  hornictví
  vodní stavby
  mining canals
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. 3.hráze

  hráze
  porušení hrází
  ochranné hráze
  přehrady
  sypané hráze
  vodní stavby
  dikes (engineering)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. hrazení bystřin
  bystřiny
  vodní stavby
  stream stemming
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. hydrická rekultivace
  rekultivace hydrická
  vodní stavby
  rekultivace
  water reclamation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. hydromeliorační stavby
  stavby hydromeliorační
  závlahové stavby
  vodní stavby
  hydromelioration facilities
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. inženýrské stavby
  inženýrské stavitelství
  inženýrské sítě
  dopravní stavby
  vodní stavby
  stavby
  engineering structures
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. 8.jezy

  jezy
  vodní stavby
  weirs
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. loděnice
  lodní stavitelství
  přístavy
  vodní stavby
  shipyards
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. lodní překladiště
  překladiště lodní
  přístavní překladiště
  překladiště přístavní
  vodní stavby
  transshipment points
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo