Výsledky vyhledávání

 1. aritmetický průměr
  průměr aritmetický
  matematická statistika
  arithmetic mean
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. asymptotická statistika
  statistika asymptotická
  matematická statistika
  asymptotic statistics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. biometrika
  biometrie
  biostatistika
  matematická biologie
  variabilita (biologie)
  pedometrika
  biomatematika
  matematická statistika
  biometry
  Soubor věcných témat
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (5) - Soubor věcných témat
  (115) - Knihy
  (4) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Fisherova informace
  matematická statistika
  teorie informace
  Fisher information
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. metoda nejmenších čtverců
  matematická statistika
  vyrovnávací počet
  statistické metody
  least squares method
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. prostorová statistika
  statistika prostorová
  matematická statistika
  spatial statistics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (11) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. robustní statistika
  statistika robustní
  teorie distribucí
  matematická statistika
  robust statistics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. statistická analýza
  analýza statistická
  chybějící hodnoty
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (131) - Knihy
  (8) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. statistické metody
  metody statistické
  statistická regulace procesů
  metoda GUHA
  ekonofyzika
  informetrie
  statistická šetření
  LINDA (metoda)
  analýza časových řad
  bootstrapové metody
  metoda Monte Carlo
  metoda nejmenších čtverců
  metoda plochy odezvy
  plánování experimentů
  pořádkové statistiky
  scientometrie
  statistická indukce
  testování statistických hypotéz
  vícerozměrné statistické metody
  matematická statistika
  statistical methods
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (18) - Soubor věcných témat
  (477) - Knihy
  (11) - Elektronické zdroje
  (10) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. statistické modely
  modely statistické
  lineární modely
  regresní modely
  matematická statistika
  matematické modely
  statistical models
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo