Výsledky vyhledávání

 1. management konfliktů
  řízení konfliktů
  pracovní konflikty
  urovnání konfliktů
  řešení konfliktů
  nenásilná komunikace
  rodinná mediace
  facilitace
  mírový proces
  pracovní vztahy
  řešení problémů
  konflikty
  management
  conflict management
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (53) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. mezinárodní ozbrojené síly
  síly ozbrojené mezinárodní
  ozbrojené síly mezinárodní
  síly ozbrojené mnohonárodní
  ozbrojené síly mnohonárodní
  síly ozbrojené nadnárodní
  ozbrojené síly nadnárodní
  mnohonárodní ozbrojené síly
  nadnárodní ozbrojené síly
  mírové sbory
  mírový proces
  ozbrojené síly
  international armed forces
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. mírová jednání
  jednání mírová
  mírové dohody
  dohody mírové
  mírové rozhovory
  rozhovory mírové
  diplomatická jednání
  mírové smlouvy
  mírový proces
  peace talks
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. mírové operace
  operace mírové
  operace RECSYR (2013-2014)
  mírové sbory
  mírový proces
  peace-making operations
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. mírové sbory
  sbory mírové
  mírové dozorčí sbory
  sbory dozorčí mírové
  mezinárodní ozbrojené síly
  mírové operace
  mírový proces
  peacekeeping forces
  siły pokojowe
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. mírové smlouvy
  smlouvy mírové
  Mikulovský mír (1622)
  Vestfálský mír (1648)
  mírová jednání
  mírový proces
  mikulovský mír, 1622
  vestfálský mír, 1648
  peace treaties
  traktaty pokojowe
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. poválečná obnova
  poválečná rekonstrukce
  postkonfliktní obnova
  rekonstrukce poválečná
  obnova poválečná
  obnova postkonfliktní
  Marshallův plán (1947)
  mírový proces
  přídělový systém
  válečné hospodářství
  války
  Marshallův plán (1947)
  hospodářská politika
  postwar reconstruction
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo