Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 28  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth z0014000 t150a^"
 1. bezdomovectví
  bezdomovství
  bezdomovci
  sociální problémy
  homelessness
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (19) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. bohatství
  blahobyt
  bohatí
  národní bohatství
  teorie rozdělování
  zisk
  životní úroveň
  úspory
  sociální problémy
  wealth
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (19) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. domácí násilí
  násilí domácí
  násilí v rodině
  rodinné konflikty
  intervenční centra
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  týraná mládež
  týrané děti
  týrané ženy
  ochrana před domácím násilím
  násilí
  sociální problémy
  family violence
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (42) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (54) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogový cestovní ruch
  léková závislost
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (143) - Knihy
  (1) - Seriály
  (21) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické knihy
  (2) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (7) - ČLÁNKY
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. handicap
  hendikep
  osoby se zdravotním postižením
  jinakost
  psychologie handicapu
  sociální handicap
  osoby se zdravotním postižením
  sociální problémy
  handicap
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. 6.hlad

  hlad
  hladomor
  hladovění
  výživa člověka
  sociální problémy
  výživový stav organismu
  hunger
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. chudoba
  bída
  potravinové banky
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  chudé děti
  chudí
  žebráctví
  sociální problémy
  poverty
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (6) - Soubor věcných témat
  (209) - Knihy
  (11) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. krizové situace
  situace krizové
  rodinná resilience
  babyboxy
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  krizová intervence
  krizová komunikace
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  crisis situations
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (87) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (9) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. manželská krize
  krize manželská
  krize v manželství
  manželské krize
  krize manželské
  manželství
  sociální problémy
  marriage crisis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (20) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. náboženské skupiny
  sociální problémy
  náboženská hnutí
  náboženská sdružení
  náboženské kulty
  náboženské sekty
  náboženské společnosti
  sociální skupiny
  religious groups
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo